Visit l'Escala

19.- Masos de les Corts, Vilanera i els Recs