Visit l'Escala

SALT FESTIVAL: Exhibition "La Festa de la Sal, la memòria de la gent de mar."

L'Escala, To 31 october 2020

SALT FESTIVAL: Exhibition "La Festa de la Sal, la memòria de la gent de mar."