Visit l'Escala

La llar dels pescadors

Carrer del Port de la clota s/n