Visit l'Escala

Antic camí d'Empúries

Resseguirem les restes de l’antic camí d’Empúries a Girona dins el terme de l’Escala.