Visit l'Escala

Processó Marítima - Festa del Carme

Sortida de port per fer la processo marítimaSortida de port per fer la processó marítima

}