Visit l'Escala

Església Santa Margarida d'Empúries