Visit l'Escala

6. Compra al comerç local

Compra al comerç local com un escalenc o una escalenca més