Visit l'Escala

Subhasta de peix blau i esmorzar amb pescadors

L'Escala, Fins el 29 agost 2019 cada dimarts i dijous des de les 07:15 fins a les 09:15

Subhasta al Matí del Peix Blau amb esmorzar de pescadors.