Visit l'Escala

Saturnals: Les Festes de l'Hivern

L'Escala, El 8 desembre 2017 des de les 11:30 fins a les 13:00

A l'hivern els romans celebraven les festes de les Saturnals, dedicades al deu Saturn.