Visit l'Escala

Instal·lacions esportives

Pavelló, piscina municipal, camp de fútbol, club de tenis...